50 jaar ulfts mannenkoor

Het Ulfts Mannenkoor, opgericht in 1957, is een begrip. Niet alleen in Ulft en de Achterhoek, ook landelijk en internationaal zijn de kwaliteiten van het koor doorgedrongen.De feiten spreken voor zich: Professionele zangers als Lee Towers en Ernst Daniël Smid traden met dit koor op, evenals de popgroep Normaal. De Duits-Russische zanger Ivan Rebroff gaf tientallen concerten met het Ulfts Mannenkoor en betreurt nog steeds dat aan die reeks optredens een einde is gekomen.

In 2003 traden duizend zangers op in de fameuze Royal Albert Hall in Londen. Enige Nederlandse deelname: Het Ulfts Mannenkoor. Het koor maakte vele concertreizen. Naar Slovenië, Engeland, Duitsland, Hongarije, Tsjechië en Spanje.Tal van grammofoonplaten, cd’s en cassettes werden gevuld met prachtige muziek, verdeeld over verschillende genres: Klassiek, het voor het UMK zo kenmerkende Slavisch repertoire, musical en religieuze werken. Het koor was bovendien veelvuldig te horen op de radio en te zien op televisie.

Als zo’n kwaliteitskoor vijftig jaar bestaat ontkom je er niet aan te kijken naar hoe het allemaal is begonnen. De basis ligt in de jaren vijftig, toen het overwegend katholieke Ulft net als nu twee parochies kende: de Antonius- en de Petrus & Paulusparochie. De Antoniusparochie had een mannenkoor, dat omstreeks 1955 ter ziele ging. De Petrus & en Paulusparochie kende een gemengd koor, Nieuw Leven, dat in datzelfde jaar 1955 ophield te bestaan.Een aantal mannelijke zangers van Nieuw Leven kwam in november 1956 bij elkaar om een dubbel mannenkwartet op te richten. Frits Wilbrink stelde in die bijeenkomst dat een dubbelkwartet kwetsbaar is wanneer één of twee zangers uitvallen en de stemverhouding stagneert. Hij stelde voor een nieuw mannenkoor op te richten in de Petrus & Paulusparochie. Zijn enthousiasme sloeg over op zijn mede- initiatiefnemers Cor Putman en Jan Striekwold. De drie besloten zoveel mogelijk mannen die konden zingen te benaderen met het doel lid te worden van een nieuw mannenkoor.

Het drietal kreeg 27 zangers bij elkaar. Vier van hen zingen al vijftig jaar onafgebroken in het Ulfts Mannenkoor: Theo Tempels, Ben Overbeek, Willy Menke en Frits Wilbrink. Nog in 1957 voegden Eef Rikken, Jan Peters en Theo Overgoor zich bij het koor. Dit zevental is in het jubileumjaar 2007 vijftig jaar lid. De oprichting van het Ulfts Mannenkoor bracht veel voorbereidende werkzaamheden met zich mee: Wie wordt dirigent?, welke muziek gaan we zingen?, wie doet de begeleiding?, wat wordt ons repetitielokaal? en ….. hoe krijgen we de financiën bij elkaar? Teun Löwenthal, in die jaren een bekende Ulftse dirigent, was bereid de repetities voorlopig te leiden. Restauranthouder Gerretschen stelde de bovenzaal van zijn restaurant kosteloos ter beschikking voor de repetities. Bovendien kon het koor gebruik maken van de muziekbibliotheek van het Ulfts Mannenkoor van vóór 1955. Met al dit voorbereidend werk op zak werd zondagmorgen 20 januari 1957 om elf uur in zaal Gerretschen in Ulft de oprichtingsvergadering gehouden, in aanwezigheid van de 27 zangers die zich enkele maanden eerder als lid hadden opgegeven.

Het werd een vrolijke bijeenkomst, weet mede- oprichter Frits Wilbrink zich te herinneren. Tal van ludieke suggesties voor een naam kwamen voorbij. Zoals Het schorre kikkertje en De straatzangers. Uiteindelijk werden de heren het eens over de naam RK Ulfts Mannenkoor ’57. Precies een week later werd de eerste repetitie gehouden en meldden zich weer zeven nieuwe leden aan. Voorzitter van het eerste bestuur werd Hent Derksen, Cor Putman secretaris en Rinus Robben penningmeester. Jan Striekwold en Frits Wilbrink zorgden voor de bibliotheek en de PR-activiteiten.

In de loop van het jaar nam Frits Wilbrink het secretariaat over van Cor Putman, die bij de oprichting al had laten weten dit werk slechts tijdelijk op zich te willen nemen. Elk lid betaalde een rijksdaalder (twee gulden en vijftig cent, iets meer dan de huidige Euro) inleg- geld. De contributie was 25 (gulden)cent per week. Het Ulfts Mannenkoor was geboren en nu was het de taak van de leden om met goede moed en veel enthousiasme aan de toekomst van het koor te werken. Bij de foto:Het UMK trad vaak met bekende solisten op. Theo Overgoor zong 13 oktober 1992 een duet met Marco Bakker tijdens het zevende lustrum- feest in sporthal IJsselweide.